پروژه اینترکام استودیویی

سیستم جامع اینترکام صمیم به منظور ایجاد ارتباط صوتی بین کاربران قسمت های مختلف بصورت یکپارچه بر بستر شبکه Ethernet است. عملکرد این سیستم بر بستر شبکه مزایایی همچون سهولت در گسترش و افزایش کاربران و همچنین امکان مدیریت و مانیتورینگ سیستم را دارد. سیستم مذکور کاملا به صورت بومی طراحی شده است. با توجه به این که این سیستم نیاز به طراحی و پیاده سازی زیرساخت جدیدی برای برقراری ارتباط ندارد، در این پروژه از زیرساخت های موجود شبکه در سازمان صدا و سیما استفاده شد.

موارد استفاده شده در پروژه در بردارنده دستگاه های زیر بود:

دستگاه پنل Rackmount 1RU با 10 کلید

دستگاه پنل Rackmount 2RU با 20 کلید

دستگاه پنل Desktop با 10 کلید

دستگاه واسط ارتباط با دوربین

دستگاه واسط ارتباط wifi

نسخه نرم افزار مدیریت، پایش و نظارت سیستم اینترکام جامع صمیم