سیگنال رسانی

تبدیل کیفیت تصاویر شبکه های تلویزیونی از وضوح استاندارد (SD) به وضوح بالا یا HD

در این پروژه سازمان صدا و سیما در نظر داشت کیفیت تصاویر شبکه های تلویزیونی را از وضوح استداندارد یا SD به وضوح بالا یا HD ارتقاء دهد. البته این ارتقاء کیفی قبلا برای برخی شبکه ها صورت گرفته و در این پروژه قرار بود شبکه های تلویزیونی 1، 2 و 3 در دستور کار HD سازی قرار گیرند. در این راستا می بایست پروژه های مختلفی به انجام می رسید که یکی از این پروژه ها ایجاد زیرساخت ارتباطی به منظور انتقال سیگنال شبکه های مذکور با کیفیت HD بین نقاط معین سازمان صدا و سیما بود.

اهداف پروژه:

از جمله اهداف پروژه عبارت بودند از: ایجاد امکان سیگنال رسانی بین نقاط معین سازمان با سطوح کیفی 3G-SDI  و HD-SDI  (که مزیتی بسیار مهم در زمینه تولید محتوا در سطوح کیفی مختلف به شمار می رود) امکان پخش و انتشار محتوای فاخر، به واسطه ایجاد بستر سیگنال رسانی مناسب، استفاده از امکانات ویژه بستر سیگنال های HDTV به منظور انتقال صدا و دیتا با سطوح کیفی و کمی بیشتر، بهینه سازی سیستمی و کابلی مربوط به چرخه سیگنال رسانی شبکه های 1، 2 و 3 در روند اجرای پروژه که منجر به بهره برداری و نگهداری مطلوب از سیستمها می گشت.