سامانه کنترل و مانیتورینگ ایستگاه های تلویزیونی و FM کشور

پروژه سامانه کنترل و مانیتورینگ ایستگاه های تلویزیونی شامل مجموعه ای سخت افزار و نرم افزار است که وضعیت ایستگاه را مانیتور می کند. عملکرد سامانه کنترل و مانیتورینگ به شرح ذیل می باشد:

 • مانیتورینگ و سنجش از راه دور
 • آنالیز سیگنال های ورودی و باند پایه
 • آنالیز داده ها و مدیریت سامانه بر اساس NMS

این پروژه در ایستگاه های ذیل به انجام رسید:

 • استان تهران: دماوند، چیتگر، طالقان، پارچین
 • استان قم: کمر کوه
 • استان البرز: کرج
 • استان سمنان: گرمسار، ریونکوه
 • استان زنجان: بایندر، صائین قلعه
 • استان مرکزی: مستوفی، کوه پناه
 • استان همدان: جام جم، باربند
 • استان فارس: مهارلو، میان رود، گلستان

 

برخی از تجهیزات نصب شده در این پروژه عبارتند از:

 • گیرنده DVB-T/T2 دریافت کننده سیگنال DVB-T/T2 RF
 • گیرنده FM تجهیزات دریافت کننده سیگنال FM با قابلیت آنالیز و پایش 10 سیگنال FM از آنتن ایستگاه
 • دیکودر صدا MCD-1080 جهت سیگنال رسانی فرستنده های FM
 • سنسورهای پایش وضعیت تاسیسات و شرایط ایستگاه شامل برق سراسری، برق اضطراری، دمای ایستگاه در بخش های مختلف درون سالن
 • سامانه کنترل و مانیتورینگ ایستگاه اعم از سخت افزارها و نرم افزار مورد نیاز