اتوماسیون شبکه های نسیم، نمایش و تماشا

اتوماسیون شبکه های تلویزیونی

این پروژه  به منظور ارائه راهکار و تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی زنجیره اتوماسیون یکپارچه تولید، تأمین و آرشیو و تأمین تجهیزات موردنیاز پخش HD شبکه های نسیم، نمایش و تماشا برگزار گردید. رویکرد شرکت صمیم در پروژه اتوماسیون شبکه ها، گذار از معماری های سنتی به سمت معماری های مدرن می باشد. توسعه پذیری، توزیع پذیری، دسترس پذیری، قابلیت اطمینان، استقلال از سخت افزار و کاهش هزینه ها، مهم ترین پارامترهایی هستند که در طراحی معماری این پروژه لحاظ شده اند.

معماری زیرساخت:

اساس معماری پیشنهادی بر مبنای سهولت در پیاده سازی، استقرار، کاربری، نگهداری و پشتیبانی می باشد. اجزای اصلی این معماری شامل زیر ساخت های  پردازشی ، ذخیره سازی  ، آرشیو و پشتیبان گیری و زیر ساخت برودکست می باشد.

معماری نرم افزار:  

در این معماری سامانه به صورت کاملاً لایه ای می باشد که هر لایه وظایف مشخصی را بر عهده دارد. هر لایه نیز به صورت ماژولار می باشد و از ماژول های مختلف تشکیل شده است. سامانه ی جامع مدیریت و انتشار مدیای شرکت صمیم با بهره گیری از BPMS و استاندارد ،BPMN2 کلیه ی فرآیندهای موجود در زنجیره ی دریافت تا انتشار محتوا را به صورت بهینه مدیریت می کند. فرآیندهایی مانند دریافت و ذخیره سازی محتواهای چندرسانه ای، غنی سازی محتواها، پردازش های مدیا محور (کنترل کیفیت، تولید نسخه پروکسی، تبدیل فرمت، ضبط و غیره) کنترل دسترسی ها، ممیزی، تگ زنی، آرشیو و انتشار، نمونه ای از این فرآیندها می باشند.