ماتریس صدا و تصویر

مدیریت انتقال منابع ورودی به خروجی ها

روتـر صدا و تصویــر برای مسـیردهی سریع و دلخواه سـیگـنال های ورودی به پورت های خـروجـی اسـتفاده می‌شـود. شـرکـت صمیم انــواع روتـرهای تـصـویـر و صدای آنـالـوگ و دیـجـیتـال را بـا ظرفیت های مختلــف و با پشـتیبـانی از آخـــرین اسـتانداردهـــای جـهـانـی در ســبد محـصــــولات خـود ارائـه می‌کـند.

روتر ویدیوی ماژولار حرفه‌ای با 48 ورودی و 48 خروجی

این محصول یک روتر ویدیوی ماژولار حرفه‌ای با 48 ورودی و 48 خروجی است که سیگنال‌های 3G/HD/SD-SDI/ASI را پشتیبانی می‌کند. تعداد ورودی و خروجی با ضریب هشت، تا 48 قابل انتخاب است. ماژولار بودن سیستم باعث سهولت در دستیابی به اجزای روتر می‌شود و لذا در شرایط بحرانی زمان قطعی و خرابی را به حداقل می‌رساند.

بیشتر
روتر ویدیوی ماژولار حرفه‌ای با 48 ورودی و 48 خروجی

روتر ویدیوی دیجیتال حرفه‌ای

این محصول یک روتر ویدیوی دیجیتال حرفه‌ای با قابلیت سه خروجی Clean & Quiet می‌باشد. این دستگاه فرمت‌های ویدیوی دیجیتال DVB-ASI و 3G/HD/SD-SDI را پشتیبانی می‌کند. وجود همگام‌ساز فریم داخلی باعث می‌شود که منابع ورودی آن نیازی به همگام‌شدن نداشته باشند. استفاده از این محصول به منظور انتخاب منابع ویدیوی دیجیتال در اتاق فرمان، استودیوهای کوچک و واحدهای سیار، منطقی و بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

بیشتر
روتر ویدیوی دیجیتال حرفه‌ای