توزیع کننده صدا و تصویر

توزیع بدون محدودیت

زمانی که نیاز به اتصـال یک سیگنال تصویر یا صدا به چندین دسـتگاه باشـــد، از توزیــع‌کـننده‌هــا اسـتفاده می‌شــــــود. توزیــــع‌ کــننده یا هـمان دیســـتریبـیوتر عــلاوه بر توزیــع ســیگنال ورودی بر روی چـــندیـن پـــورت خــروجی، ســـیگــنال را تقـویـت، تـلـفات را جـبران و جــیتـر آن را حذف می‌کند.

توزیع کننده 1 به 8 سیگنال ویدیوی آنالوگ

این کارت یک توزیع‌کننده 1 به 8 سیگنال ویدیوی آنالوگ با امکان جبران اثر طول کابل است. این کارت دارای ورودی تفاضلی و تک‌سر و نیز یک لوپ پسیو ورودی و هشت خروجی می‌باشد. این کارت منطبق بر استاندارد ITU-R BT. 470-6 طراحی و پیاده‌سازی شده است و قابلیت نصب در سابرک‌های 3RU شرکت صمیم را دارد. بهره‌ی قابل تنظیم، حذف مولفه DC و وجود بلوک اکولایزر به منظور جبران‌سازی تلفات کابل از قابلیت‌های اصلی این کارت می‌باشند.

بیشتر
توزیع کننده 1 به 8 سیگنال ویدیوی آنالوگ

کارت توزیع‌کننده و تقویت‌کننده ویدیوی دیجیتال

این کارت یک توزیع‌کننده 3G/HD/SD-SDI/ASI ویدیوی دیجیتال دو کاناله 1 به 4 یا تک کاناله 1 به 8 است. در این کارت به صورت آپشنال برای هر ورودی، یک رله Bypass در نظر گرفته شده است که در صورت قطع شدن برق، سیگنال ورودی توسط رله به خروجی منتقل شود. وجود بلوک‌های Re-clocker و Equalizer به منظور حذف جیتر و جبران‌سازی تلفات کابل از قابلیت های اصلی کارت توزیع‌کننده و تقویت‌کننده ویدیوی دیجیتال است.

بیشتر
کارت توزیع‌کننده و تقویت‌کننده ویدیوی دیجیتال