امبدر و دی امبدر

سیگنال های تصویر SDI قابلیت انتقال چندین کانال صدا را فراهم می کنند؛ کارت های امبدر به منظور تلفیق صدای ورودی آنالوگ یا دیجیتال در سیگنال SDI و کارت های دی امبدر جهت استخراج صدا از سیگنال SDI مورد استفاده قرار می گیرند.

کارت امبد کننده چهار سیگنال صدای استریو یا هشت سیگنال صدای مونو

این کات راهکاری قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای امبد کردن چهار سیگنال صدای استریو یا هشت سیگنال صدای مونو در حالت آنالوگ و یا هشت استریم AES دیجیتال در یک سیگنال 3G/HD/SD-SDI می‌باشد.

بیشتر
کارت امبد کننده چهار سیگنال صدای استریو یا هشت سیگنال صدای مونو

کارت دامبد کننده چهار سیگنال صدای استریو یا 8 سیگنال صدای مونو در حالت آنالوگ

این کارت راهکاری قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای دامبد کردن چهار سیگنال صدای استریو یا هشت سیگنال صدای مونو در حالت آنالوگ و یا هشت استریم AES دیجیتال از یک سیگنال 3G/HD/SD-SDI می‌باشد.

بیشتر
کارت دامبد کننده چهار سیگنال صدای استریو یا 8 سیگنال صدای مونو در حالت آنالوگ