پکیج های پیشنهادی اینترکام برای کاربری استودیویی و عمومی

پکیج های پیشنهادی اینترکام برای کاربری استودیویی و عمومی

۱- پیشنهاد اینترکام برای کاربری استودیویی و عمومی استودیوهای تولید رادیویی

در این استودیوها نیاز اصلی، ارتباط بین اتاق های فرمان بوده و اگر تعداد آنها از ۱۰ عدد بیشتر نشود، هر یک از اتاق های فرمان به یک دستگاه پنل ۱۰ کلیدی نیاز دارد. در کنار این مجموعه در صورت وجود اتاق کنترل مرکزی صدا (CCR)  و یا اتاق سرور، هر یک از آنها به یک دستگاه ۱۰ و یا ۲۰ کلیدی رک مونت نیاز خواهد داشت. در صورت مجهز نبودن میکسر صدا به سیستم Talk back˛ می توان توسط یک دستگاه پنل اینترکام ۱۰ کلیدی رومیزی برای داخل استودیو و همچنین یک عدد هدفون، این ارتباط را برقرار نمود.

۲- استودیوهای پخش رادیویی

در این مجموعه با توجه به تعداد استودیوها˛ می توان از یونیت های ۱۰ و یا ۲۰ کلیدی جهت استفاده در اتاق های فرمان بهره برد. برای اتاق کنترل مرکزی صدا (CCR)  یونیت ۲۰ کلیدی و برای اتاق سرور˛ اتاق SDH، اتاق فیبر و اتاق ماهواره هر کدام، یک دستگاه ۱۰ کلیدی. در صورت مجهز نبودن میکسر صدا به سیستم Talk back ˛ میتوان توسط یک دستگاه پنل اینترکام ۱۰ کلیدی رومیزی برای داخل استودیو و نیز یک عدد هدفون این ارتباط را برقرار نمود.

۳- استودیوهای تولید تلویزیونی

در استودیوهای تولید تلویزیونی با در نظر گرفتن ابعاد اتاق فرمان و استودیو˛ همچنین جدا نمودن عوامل برنامه سازی دیگر می توان یونیت های اینترکام  در نظر گرفت که به ترتیب ذیل می باشد:

 • کارگردان تلویزیونی و منشی صحنه: یک دستگاه یونیت ۲۰ کلیدی
 • صدابردار: یک دستگاه ۲۰ کلیدی
 • تنظیمات دوربین و سیستم نور: یک دستگاه ۱۰ کلیدی
 • نودال داخلی استودیو : یک دستگاه ۲۰ کلیدی
 • نودال مرکزی (CCR): یک دستگاه ۲۰ کلیدی
 • اتاق سرور: یک دستگاه ۱۰ کلیدی
 • یونیت واسط با ۸ پورت جهت ارتباط دوربین ها
 • پنل کاربری اندرویدی با ۴ بلت پک یونیت، چهار هدست و یکدستگاه Access point

۴- استودیوهای پخش تلویزیونی

پیشنهاد اینترکام برای کاربری استودیویی و عمومی در استودیوهای پخش تلویزیونی با در نظر گرفتن ابعاد اتاق فرمان و استودیو و همچنین جدا نمودن عوامل برنامه سازی دیگر، می توان از یونیت های اینترکام ذیل استفاده نمود:

 • کارگردان تلویزیونی و منشی صحنه: یک دستگاه یونیت ۲۰ کلیدی
 • صدابردار: یک دستگاه ۲۰ کلیدی
 • تنظیمات دوربین و سیستم نور: یک دستگاه ۱۰ کلیدی
 • نودال داخلی استودیو: یک دستگاه ۲۰ کلیدی
 • نودال مرکزی (CCR): یک دستگاه ۲۰ کلیدی
 • اتاق سرور: یک دستگاه ۱۰ کلیدی
 • نودال پخش: یک دستگاه ۲۰ کلیدی
 • سیستم گرافیک: یک دستگاه ۱۰ کلیدی
 • یونیت واسط با ۸ پورت جهت ارتباط دوربین ها
 • پنل کاربری اندرویدی با ۴ بلت پک یونیت، چهار هدست و یک دستگاه  Access point

۵- استفاده های عمومی

با توجه به کارایی بسیار بالا و سادگی نصب اینترکام صمیم˛ راه اندازی و بهره برداری از آن جهت استفاده های عمومی نیز امکان پذیر است. برای مثال به راحتی می توان بین کاربران فرستنده ها˛  صنعت مخابرات˛ واحد حراست ارگان­ها˛ هماهنگی در بخش های مختلف˛ بیمارستان­ها و تاسیسات از یونیت های متنوع شرکت صمیم استفاده کرد.

همچنین در مکان هایی که نیاز به نصب یونیت اینترکام برای تعداد زیادی از کاربران می باشد، سیستمی بصورت پنل کاربری نرم افزاری طراحی گردیده که به راحتی بر روی یک دستگاه کامپیوتر نصب شده و از طریق هدست و یا میکروفون کامپیوتر می توان با هر یک از افراد ارتباط برقرار نمود.